Opis formy reklamowej

Bloczek e-commerce składa się z tytułu do 15 znaków, opisu do 15 znaków i buttona do 15 znaków.

Przykład reklamy po lewej stronie.

Warunki techniczne

Szczegółowe warunki techniczne przygotowania kreacji znajdziesz w specyfikacji.