Opis formy reklamowej

Format Page Break zawiera dwie grafiki, osobne dla orientacji pionowej i poziomej.

Dwa pliki graficzne: Smartfony: 1200 x 1920 px (wersja pionowa) oraz 1920 x 1200 px (wersja pozioma)

Obowiązkowe elementy:

a) wizualizacja kreacji w postaci plików graficznych (PNG, JPG, itp.)
b) napis „reklama” w dowolnym miejscu

*w przypadku braku pliku otwartego PSD z kreacjami nie gwarantujemy poprawnego skalowania kreacji na wszystkich urządzeniach.