Opis formy reklamowej

Reklama graficzna w prestiżowym miejscu Strony Głównej Portalu. Forma składa się z dwóch kreacji, dużej oraz małej. Początkowo wyświetlana jest kreacja w wersji dużej i zwija się do małej po upływie 5 sekund (istnieje możliwość zmniejszenia tego czasu, informację o czasie należy dostarczyć wraz z materiałami). Obie wersje kreacji (małą i dużą) należy dostarczyć jako dwa niezależne projekty.

Warunki techniczne

Kreacja składa się z trzech elementów:

  1. Przycisku ZAMKNIJ X – grafika statyczna 101x39px, waga do 3kb
  2. Przycisku rozwijającego kreację (po automatycznym zwinięciu) – grafika statyczna 101x39px, waga do 3kb
  3. Głównej kreacji – grafika statyczna 620x369px, waga do 60kb:
    • w górnej części kreacji w obszarze 620x39px znajduje się pasek
    • w części dolnej w obszarze 620x330px część właściwa kreacji