Opis formy reklamowej

Najefektowniejsza forma reklamowa wykorzystująca transformacje 3D dostępne są w systemach iOS 3+ i Android 4+. Ma kształt sześcianu i może obracać się w dowolnym kierunku o dowolną ilość ścian, choć preferowany jest obrót względem jednej osi lub z góry zaplanowana ścieżka. Na każdej ścianie może być umieszczona grafika, a dwie ściany dodatkowo mogą zawierać inne elementy zgodne z HTML5:

  • video
  • formularze
  • linki
  • inne elementy HTML5

Klient dostarcza 6 statycznych plików. Istnieje możliwość dociągnięcia większej ilości elementów, po wyraźnej zgodzie użytkownika.