Opis formy reklamowej
Reklama integrująca miejsce Billboarda 750×100 px lub Double Billboarda 750×200 px oraz marginesy serwisu. Billboard oraz Double Billboard są aktywnymi formami reklamowymi kierującymi do stron klienta. Reklama na marginesach, widoczna dla rozdzielczości wyższej niż 1024px, nie jest klikalna. Pełna kreacja na marginesach widoczna dla 40% użytkowników (rozdzielczość ekranu powyżej 1024 px). Dla pozostałych użytkowników emitowany jest Billboard lub Double Billboard(flat fee). Nośniki dostępne w wybranych serwisach. Waga: do 80 kB łącznie.
Lokalizacja
Górna środkowa część strony oraz przestrzeń po bokach serwisu.
Zalety

Multiscreening tworzy dużą przestrzeń dla kreacji graficznej i przykuwa uwagę użytkownika. Aktywna część reklamy prowadzi do stron klienta.

Warunki techniczne
Szczegółowe warunki techniczne przygotowania kreacji znajdziesz w specyfikacji technicznej, do pobrania ze strony głównej serwisu.