Cykl artykułów reklamowych na wybranym serwisie Interii.

Raport specjalny to zbiór do 25 artykułów tematycznych, umożliwiających wszechstronne zareklamowanie dowolnego produktu. Każdy artykuł wchodzący w skład Raportu może stanowić osobną opowieść o reklamowanym produkcie, opisywać wybraną jego cechę lub prezentować zastosowania w sposób zrozumiały dla masowego odbiorcy.

Artykuły tworzące Raport specjalny mogą zostać zilustrowane zdjęciami lub materiałami video. W każdym artykule umożliwiamy także umieszczenie do 5 linków kierujących do serwisu Zleceniodawcy. Zalecamy, aby artykuły przybliżały reklamowany produkt z zastosowaniem języka utożsamionego ze specyfiką serwisu na którym Raport zostanie opublikowany (np. w serwisie Motoryzacja.interia.pl należy stosować język zrozumiały i dla fanów motoryzacji).

Interia gwarantuje wyłączność reklamową na stronach Raportu.

Na życzenie Zamawiającego oferujemy dodatkową promocję w postaci nośników odsłonowych emitowanych przy artykułach wchodzących w skład Raportu specjalnego (flat-fee).

Zleceniodawca dostarcza wszystkie niezbędne elementy Raportu: artykuły oraz materiały ilustracyjne. Wszystkie materiały pochodzące od Zleceniodawcy a opublikowane w Interii, będą oznaczone jako „reklama”, zgodnie z zapisami art. 36 par. 3 ustawy Prawo prasowe.

Zawartość Raportu specjalnego:

 • do 5 sekcji tematycznych i do 5 artykułów w każdej sekcji
 • do 5 linków do strony Klienta w każdym artykule
 • do 3 materiałów wideo

Cena Raportu obejmuje:

 • Publikację w uzgodnionym terminie.
 • Czas publikacji: 1 miesiąc
 • Promocję Raportu w serwisie jego publikacji, linkiem tekstowym umieszczonym w sekcji „Raporty Specjalne”

Niezbędne materiały:

 • Tytuł Raportu specjalnego
 • Artykuły i materiały ilustracyjne
 • Materiały dodatkowe np. adresy URL linków.

Specyfikacja artykułów:

 • Nagłówek/tytuł artykułu
 • Lead artykułu (zajawka): do 35 znaków wraz ze spacjami.
 • Artykuł: tekst do 10 tys. znaków (ze spacjami) z oznaczeniem 5 słów linkujących+ URL
 • Do 3 zdjęć w rozmiarze 695×505 px.  Elementy graficzne nie mogą linkować. Zdjęcia nie będą poddawane obróbce przez INTERIA.PL.
 • Kody zliczające w przypadku zewnętrznego monitorowania kampanii. Jeśli nie zostaną dostarczone kody od zamawiającego – na życzenie podpinane są w artykule standardowe zliczające kody Gemius. Kliknięcia i odsłony zajawek mogą być zliczane kodami zewnętrznymi.

W tekście artykułu standardowo wyróżniamy pierwszy akapit – poprzez pogrubienie tekstu. Zleceniodawca może wskazać inne elementy tekstu do wyróżnienia: pogrubienia, podkreślenia lub pochylenia. Każdy artykuł w ramach Raportu będzie upodobniony stylem do obowiązującego standardu portalowego poprzez zastosowanie ujednoliconego liternictwa (krój, rozmiar i kolor fontu). Wszelkie realizacje niestandardowe, polegające na odstępstwie od specyfikacji są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Reklamy.

Po szczegóły dotyczące Raportu specjalnego zapraszamy do kontaktu z Biurem Reklamy Interii: reklama@firma.interia.pl