Reklama w poczcie.

 

Gigabox   600×450 px* Opis Czas trwania Statystyki Cena
Unikalni Użytkownicy Odsłony
Wielkoformatowy nośnik dostępny na stronie logowania serwisu Poczta. Kreacja statyczna, brak dźwięku lub animacji. 1 tydzień 2 100 000 8 100 000 195 000 zł
2 tygodnie 3 100 000 16 200 000 390 000 zł
3 tygodnie 3 900 000 24 300 000 580 000 zł
4 tygodnie 6 000 000 32 400 000 775 000 zł

*VideoAd – emisja spotu telewizyjnego w ramach nośnika. Czas trwania spotu: do 30 sekund. Dźwięk i obraz odtwarzany po kliknięciu. Dopłata +50%.

 

Double Billboard 750×200 px Opis Czas trwania Statystyki Cena
Unikalni Użytkownicy Odsłony
Nośnik dostępny w starym interfejsie Poczty po zalogowaniu. 1 dzień roboczy 600 000 7 800 000 35 000 zł
1 dzień weekendowy 300 000 5 600 000 25 000 zł

 

Billboard 750×100 px Opis Czas trwania Statystyki Cena
Unikalni Użytkownicy Odsłony
Nośnik dostępny w starym interfejsie Poczty w oknie odbioru wiadomości po zalogowaniu. 1 dzień roboczy 350 000 2 000 000 15 000 zł
1 dzień weekendowy 200 000 850 000 10 000 zł

 

Box 166×75 px** Opis Czas trwania Statystyki Cena
Unikalni Użytkownicy Odsłony
Nośnik dostępny w lewej szpalcie starego interfejsu Poczty po zalogowaniu. Kliknięcie powoduje otwarcie się zakładki w postaci wiadomości e-mail. 1 tydzień 1 900 000 8 000 000 40 000 zł
2 tygodnie 3 100 000 16 000 000 72 000 zł
1 miesiąc 5 100 000 38 000 000 120 000 zł

**Dopłata za przekierowanie bezpośrednio do strony Reklamodawcy po kliknięciu w Box: +50%. Kreacja nie może imitować komunikatów interfejsu Pocztowego.

 

Interbox 600×450 px*** Opis Czas trwania Statystyki Cena
Unikalni Użytkownicy Odsłony
Nośnik dostępny w nowym interfejsie Poczty po zalogowaniu. 1 tydzień 600 000 2 800 000 32 000 zł

*** Możliwość emisji responsywnej wersji Full Side. Dopłata +50%

 

Logoutbox 750×400 px Opis Czas trwania Statystyki Cena
Unikalni Użytkownicy Odsłony
Nośnik dostępny na stronie po wylogowaniu się z Poczty. 1 tydzień 5500 000 1 700 000 80 000 zł